Вработуваме: Раководител на возен парк

Раководител на возeн парк

 

 

Дали сакате да бидете одговорни за насмеаните лица на задоволните патници кои благодарение на вас и колегите возачи среќно пристигнаа од точката А до точката Б?

Дали ви се допаѓаат автомобили? Дали го имате работењето со компјутер во малиот прст? Дали сте организирани и ништо не препуштате на случајноста?

Одлично, затоа што навистина те бараме тебе!

Пријавете се уште денес за работното место „Раководител на возен парк“ и станете дел од нашиот тим :)

 

Опис на работните места:

 

-економично управување со возниот парк и грижа за исправноста и безбедноста на возилата во согласност со закон.

- Подготовка, навремено ажурирање и чување на сета потребна документација за возилата.

- Подготовка на налози за патување, планирање на рути.

- Водење евиденција за технички, периодични прегледи и осигурување на возила.

- Координација со сервисите и одобрување на поправки.

- Комуникација со возачите во случај на оштетување и административни работи.

- Детална евиденција за сервисирање и поправки и евиденција за преземените чекори за пријавени дефекти на возилото.

- Прави нарачки за ситен инвентар за возниот парк како и редовни набавки потребни за возниот парк.

- Контакт со надлежните органи во случај на сообраќајни незгоди

- Следење на сообраќајните прописи и познавање на меѓународните закони за увоз/извоз на возила и опрема.

- Вршење стручен надзор над техничката состојба и квалитетот на одржувањето на возилото од страна на возачот.

-Техничка поддршка на возачите при работа на возачот, поправка на полнач, печатач, таксиметар или нивна замена

- Предлагање мерки за подобрување на процесот на одржување на возилата и управување со возниот парк.

- Прима извештаи за дефекти, отвора нарачки и организира поправки

-Изработка на извештај за состојбата на возниот парк за тековната и следната година.

 

Услови:

 

-Возачка дозвола - Б категорија.

-Стручно техничко образование.

-Искуство со контрола на возила и возачи.

-Работно искуство во управување со возен парк најмалку 3 години.

-Напредно познавање на MS Office алатките.

-Организациски и комуникациски вештини.

 

Доколку ги исполнувате потребните квалификации, доставете ја Вашaта професионална биографија  на hr@cammeo.mk.