Извлечени се вторите добитници во наградната игра на Mastercard и Cammeo Такси

Драги наши патници, ви благодариме што учествувавте во наградната игра и што Cammeo беше вашиот избор за превоз.

 

ЈАВНА ОБЈАВА

Соопштение за добитници на награди во вториот цилус (15.04.2021 – 14.05.2021) од наградната игра “Со Мастеркард плаќај и со Каммео многу пари фаќај”

Прва награда 100.000 денари (со вклучен Данок на личен доход)

Добитник на наградата е имателот на Мастеркард картичката со број 53**********6863 за број на трансакција: 111708521539 од 27.04.2021, со авторизациски број: 084189 и во износ од 130.00 МКД

Прв резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********2180

Втор резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********7098

Втора награда 30.000 денари (со вклучен Данок на личен доход)

Добитник на наградата е имателот на Мастеркард картичката со број 53**********7472 за број на трансакција: 111114905802 од 21.05.2021, со авторизациски број: XKTEGE и во износ од 143.00 МКД

Прв резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********5167

Втор резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********7749

Трета награда 10.000 денари (со вклучен Данок на личен доход)

Добитник на наградата е имателот на Мастеркард картичката со број 53**********5167 за број на трансакција: 111913836399од 29.04.2021, со авторизациски број: 973062 и во износ од 90.00 МКД

Прв резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********3285

Втор резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********1334

Главните добитници ќе бидат известени преку Call Центарот на Cammeo во случај да возењето го нарачале преку повик на 15 777 или Cammeo апликацијата, а во спротивно доколку имале возење од место потребно е да нé контактираат на 15 777.

Доколку, Главните добитници не можат да бидат контактирани до 28.05.2021 (петок) до 12 часот и/или не ги исполнуваат условите дефинирани во „Правилата на наградната игра“ (објавени на http://blog.cammeo.mk/mk/blog/so-masterkard-plakaj-i-so-kammeo-mnogu-pari-fakaj), како и одредбите од Законот за игри за среќа и за забавните игри, ќе се активираат резервните добитници по објавениот редослед соодветно.

Второто извлекување се одржа на 21.05.2021 во 10:00 во присуство на Нотар Елена Пенџерковски. Наградната игра продолжува и понатаму и следува уште едно извлекување за третион награден циклус и тоа на 25.06.2021 година. Возете се со Cammeo Taxi и плаќајте со Мастеркард картичките за да бидете и Вие еден од следните добитници на вредните награди!!! 

Твој Cammeo Такси!