Извлечени се првите добитнци во наградната игра на Mastercard и Cammeo Такси

Драги наши патници, ви благодариме што учествувавте во наградната игра и што Cammeo беше вашиот избор за превоз.

 

ЈАВНА ОБЈАВА

Соопштение за добитници на награди во првиот цилус (15.03.2021 – 14.04.2021) од наградната игра “Со Мастеркард плаќај и со Каммео многу пари фаќај”

Прва награда 100.000 денари (со вклучен Данок на личен доход)

Добитник на наградата е имателот на Мастеркард картичката со број 54**********7818 за број на трансакција: 581882254 од 28.03.2021, со авторизациски број: 077962 и во износ од 93.00 МКД

Прв резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 52**********9695

Втор резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********7872

Втора награда 30.000 денари (со вклучен Данок на личен доход)

Добитник на наградата е имателот на Мастеркард картичката со број 53**********5705 за број на трансакција: 582836785 од 01.04.2021, со авторизациски број: АОВГХК и во износ од 80.00 МКД

Прв резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********7805

Втор резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********8148

Трета награда 10.000 денари (со вклучен Данок на личен доход)

Добитник на наградата е имателот на Мастеркард картичката со број 53**********6384 за број на трансакција: 579606040 од 16.03.2021, со авторизациски број: 075436 и во износ од 88.00 МКД

Прв резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 55**********5348

Втор резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********7829

Главните добитници ќе бидат известени преку Call Центарот на Cammeo во случај да возењето го нарачале преку повик на 15 777 или Cammeo апликацијата, а во спротивно доколку имале возење од место потребно е да не контактираат на 15 777.

Доколку, Главните добитници не можат да бидат контактирани до 23.04.2021 (петок) до 12 часот и/или не ги исполнуваат условите дефинирани во „Правилата на наградната игра“ (објавени на http://blog.cammeo.mk/mk/blog/so-masterkard-plakaj-i-so-kammeo-mnogu-pari-fakaj), како и одредбите од Законот за игри за среќа и за забавните игри, ќе се активираат резервните добитници по објавениот редослед соодветно.

Првото извлекување се одржа на 16.04.2021 во 10:00 во присуство на Нотар Елена Пенџерковски. Наградната игра продолжува и понатаму и следуваат уште две извлекувања за останатите наградни циклуси и тоа на 21.05.2021 и 25.06.2021 година. Возете се со Cammeo Taxi и плаќајте со Мастеркард картичките за да бидете и Вие еден од следните добитници на вредните награди!!! 

Твој Cammeo Такси!