Извлечени се и последните добитници од големата наградна игра на Mastercard и Cammeo Такси

Драги наши патници, ви благодариме што учествувавте во наградната игра и што Cammeo беше вашиот избор за превоз.

ЈАВНА ОБЈАВА

Соопштение за добитници на награди во третиот цилус (15.05.2021 – 15.06.2021) од наградната игра “Со Мастеркард плаќај и со Каммео многу пари фаќај”

 

Прва награда 100.000 денари (со вклучен Данок на личен доход)

Добитник на наградата е имателот на Мастеркард картичката со број 53**********4070 за број на трансакција: 594041901 од 20.05.2021, со авторизациски број: 008820 и во износ од 129.00 МКД

Прв резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********8567

Втор резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********4717

 

Втора награда 30.000 денари (со вклучен Данок на личен доход)

Добитник на наградата е имателот на Мастеркард картичката со број 51**********8941 за број на трансакција: 595324500 од 26.05.2021, со авторизациски број: 01800W и во износ од 211.00 МКД

Прв резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********0024

Втор резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********5716

 

Трета награда 10.000 денари (со вклучен Данок на личен доход)

Добитник на наградата е имателот на Мастеркард картичката со број 53**********7943 за број на трансакција: 598777203 од 09.06.2021, со авторизациски број: 262998 и во износ од 101.00 МКД

Прв резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 51**********3787

Втор резервен добитник е имателот на Мастеркард картичка со број 53**********3494

Главните добитници ќе бидат известени преку Call Центарот на Cammeo во случај да возењето го нарачале преку повик на 15 777 или Cammeo апликацијата, а во спротивно доколку имале возење од место потребно е да нé контактираат на 15 777.

Доколку, Главните добитници не можат да бидат контактирани до 02.07.2021 (петок) до 12 часот и/или не ги исполнуваат условите дефинирани во „Правилата на наградната игра“ (објавени на http://blog.cammeo.mk/mk/blog/so-masterkard-plakaj-i-so-kammeo-mnogu-pari-fakaj ), како и одредбите од Законот за игри за среќа и за забавните игри, ќе се активираат резервните добитници по објавениот редослед соодветно.

Третото извлекување се одржа на 25.06.2021 во 10:00 во присуство на Нотар Елена Пенџерковски.

Твој Cammeo Такси!